fbpx

Een kritisch geluid of een serieuze klacht?

Kritisch geluid

Misverstanden of communictatieproblemen worden vaak het best opgehelderd in een goed gesprek. Schroom dus niet als je ergens mee zit of kritische vragen hebt. Ik hoor het 'graag', zodat ik (en misschien wij allebei?) kunnen leren van de situatie. Het kan best lastig zijn om die stap te zetten, maar weet dat ik er voor open sta. 

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Met ingang van 01-01-2017 is mijn praktijk bij Quasir en Stichting Zorggeschil aangesloten.  

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over de geboden dienstverlening. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Als je een bemiddelingstraject wenst te starten klik je op deze link.

Geschilleninstantie
Het staat je vrij - indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt - je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Indien je dit traject in gang wilt zetten, kun je deze link volgen.

 

Praktijk EFT-Aalten 

Akkermateweg 10  
7122 LG Aalten  
06-55 90 85 60

KvK 54636043 
btw nr NL001577248B15
IBAN NL20 KNAB 02 58 24 15 78