fbpx
Skip to main content

Hoe kan het dat er zoveel varianten zijn in EFT?

Als je op internet zoekt op EFT kun je veel verschillende varianten tegenkomen. Ten eerste de Emotial Focussed Therapie. Zelfde afkorting, geheel andere tak van sport. Maar ook bìnnen de Emotional Freedom Techniques kom je verschillen tegen. Verschillende benamingen, verschillende 'klop-punten', verschillende accenten. Dat kan voor een leek behoorlijk verwarrend zijn. Ik wil dit graag ophelderen en mijn visie met je delen.

In den beginne...

De grondlegger van EFT, Gary Graig, heeft in de vorige eeuw een eenvoudig 'basisrecept EFT' openbaar gedeeld op internet. Zijn intentie was dat zoveel mogelijk mensen hun voordeel zouden moeten kunnen doen met deze eenvoudige technieken. Het werd toegepast door leken en professionals en er werden mooie resultaten geboekt. 

Nieuwe varianten EFT

Er werden ook nieuwe varianten ontwikkeld door derden. Ook zij hadden mooie intenties, namelijk het optimaliseren van EFT, bijvoorbeeld door het te combineren met andere methoden. De bedenker van deze combinatie gaf deze variant een nieuwe naam. Enkele voorbeelde zijn: Positive EFT, EFT using matrix reimprinting, Faster EFT.  

Oerwoud aan EFT variaties

Gary Graig zag 'zijn' EFT na een aantal jaren verdwijnen in een oerwoud aan EFT variaties. Hij verloor de grip op de bewaking van wat EFT nu precies is. Op dit moment is hij een inhaalslag aan het maken om zijn manier van werken te beschermen met de titel 'Official EFT', weer een nieuwe term. Ook anderen zijn bezig met het beschermen van varianten op EFT. Want, zoals dat gaat: zoveel mensen zoveel meningen en uiteraard bestaan er wereldwijd verschillende opvattingen over wat de 'beste' EFT is. 

Mijn visie 

Ik ben een praktisch in gesteld mens. Ik houd niet van het denken in hokjes en ben van mening dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Ik geloof simpelweg niet in één beste manier. Uiteraard beheers ik de oorspronkelijke EFT versie, maar ik ben ook enthousiast over een aantal 'niet officiële' varianten, die ik veelal als een verrijking beschouw. Ik pak er uit wat voor mij(n client) werkt. Ook ik heb zo mijn 'eigen EFT' ontwikkeld, al heb ik niet de behoefte om daar een eigen naam aan te geven. Met de opgedane ervaring van de afgelopen jaren, schakel ik tegenwoordig vlot en natuurlijk tussen de verschilende gereedschappen die ik in mijn koffer heb.